Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

İdari Personel

Füsun IŞIK
Bölüm Sekreteri
Adres

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik  Mühendisliği Bölümü, Terzioğlu Kampüsü, 17100 Çanakkale

Ofis

Z-11

Ofis Tel +90 286 218 00 18 / 2836
Faks +90 286 218 05 41
Web http://geomatik.comu.edu.tr
E-mail mfgeomatikcomu.edu.tr