Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlileri

    

 

 

Arş. Gör. Deniz GÜNGÖRDÜ

Adres

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik  Mühendisliği Bölümü,

Terzioğlu Kampüsü, 17100 Çanakkale

Ofis

Z-10

Ofis Tel +90 286 218 00 18 / 2988
Faks +90 286 218 05 41
Web  http://aves.comu.edu.tr/denizgungordu/
E-mail denizgungorducomu.edu.tr