Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Jeodezik Ölçme Uygulaması II

***Büyük Ölçekli Harita Ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Ekler

00_kapak.pdf
01_pol_roper.pdf
02_poligon_uzunluk.pdf
03_yatayaci.pdf
04_poligon_hesabi.pdf
05_trigon_niv_olcme.pdf
06_trigon_niv_hesap.pdf
07_niv_ozet.pdf
08_koor.kot.ozt.ciz..pdf
09_takeo.pdf
11_alan.pdf
Calisma Bolgeleri.pdf
Ekip Listeleri Ikinci Ogretim.pdf
Ekip Listeleri Orgun Ogretim.pdf
Sabit Noktaların ED_50 Koordinatları.pdf