Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Jeodezik Ölçme Uygulaması I

UYGULAMA FÖYÜ VE KLİŞELER (2016-2017 Güz Yarıyılı)

Ekler

Çalışma Bölgesi Sınır Noktaları Kutupsal Koordinat Hesap Çizelgesi.pdf
Jeo. Ölçme I Uygulama Föyü.pdf
Koordinat Alan Hesabı Çizelgesi.pdf
Koordinat Özet Çizelgesi.pdf
lec01_tur.pdf
Nivelman Ölçme Çizelgesi (Dönüş).pdf
Nivelman Ölçme Çizelgesi (Gidiş).pdf
Nivelman Özet Çizelgesi .pdf
Poligon Koordinat Hesabı Çizelgesi.pdf
Poligon Röper Ölçü Çizelgesi.pdf
Poligon Uzunluk Ölçme ve Hesap Çizelgesi.pdf
Poligon Yatay Açı Ölçme ve Hesap Çizelgesi.pdf
Proje Kapağı.pdf
Takeometrik Ölçü Çizelgesi.pdf
Yönetmelik Ekleri.pdf
Yönetmelik.pdf