Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Jeodezik Ölçme Uygulaması I

UYGULAMA FÖYÜ VE KLİŞELER (2017-2018 Güz Yarıyılı)

Ekler

00 Kapak.pdf
03 Poligon Röper Ölçü Çizelgesi.pdf
04 Poligon Uzunluk Ölçme ve Hesap Çizelgesi.pdf
05 Poligon Yatay Açı Ölçme ve Hesap Çizelgesi.pdf
06 Poligon Koordinat Hesap Çizelgesi.pdf
07 01 Nivelman Ölçme ve Hesap Çizelgesi (Gidiş).pdf
07 02 Nivelman Ölçme ve Hesap Çizelgesi (Dönüş).pdf
08 Nivelman Özet Çizelgesi.pdf
09 Koordinat ve Kot Özet Çizelgesi.pdf
11 Takeometrik Ölçme ve Hesap Çizelgesi.pdf
12 Çalışma Bölgesi Sınır Noktaları Kutupsal Koordinat Hesap Çizelgesi.pdf
13 Koordinatlarla Alan Hesabı Çizelgesi.pdf
21 Ders Notu.pdf
23 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği.pdf
24 Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (Ekler).pdf
25 Çalışma Bölgeleri Normal Öğretim.pdf
26 Çalışma Bölgeleri İkinci Öğretim.pdf
27 Normal Öğretim Ekip Listesi.pdf
28 İkinci Öğretim Ekip Listesi.pdf
31 Genel İlkeler.pdf
32 Çalışma Programı.pdf