Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Arazi Çalışması

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. SINIF ARAZİ ÇALIŞMASI DERSİ

 

***Büyük Ölçekli Harita Ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne ulaşmak için tıklayınız. 

 

ARAZİ ÇALIŞMASI DOSYA FORMATI 
2017-2018 Bahar yarıyılı ARAZİ ÇALIŞMASI föyü   
Standart Klişeler  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
HAFTALIK KONU  HAFTALAR 
Genel Sınır Krokisi 1
Röper Çizelgeleri, Poligon Koordine Özet Çizelgesi, Total Station ve Nivo Kontrolleri 1
Nirengi Kanavası, Nirengi Doğrultu ve Mesafe Ölçümleri 2- 3 
Nirengi ve Nirengi Dengeleme Hesabı 2- 3 
Poligon Kanavası, Poligon Doğrultu ve Mesafe Ölçümleri, Poligon Hesabı 4- 5 
Nivelman Kanavası, Nivelman Ölçümleri, Nivelman ve Nivelman Dengeleme Hesabı 4- 5 
Kutupsal Alım Koordinat Çizelgesi, Kutupsal Alım Krokisi 6
İmar Adası Aplikasyon ve Röleve Ölçüleri 6
İmar Adası Aplikasyon Krokisi, İmar Adası Röleve Krokisi 6
1/1000 Ölçekli Halihazır Harita Yapımı 7-8-9
Revizyon 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çalışma Bölgeleri:

1. EKİP: 7. BÖLGE

 

2. EKİP: 4. BÖLGE

 

3. EKİP: 1. BÖLGE

4. EKİP: 8. BÖLGE

5. EKİP: 6. BÖLGE

6. EKİP: 3. BÖLGE

7. EKİP: 2. BÖLGE

8. EKİP: 5. BÖLGE

  • FOIF OTS 685-R300 Kullanım Kılavuzu 
  • FOIF OTS 632 Kullanım Kılavuzu 
  • FOIF TS Bilgisayara Aktarma Programı 
  • FOIF TS Kablo Tanıtma Yazılımı 
NİRENGİ VE POLİGON NOKTALARININ NUMARALANDIRILMASI:
  • GPS/GNSS NOKTASI: Grup No - Nokta No TEK BASAMAK (Örneğin: 4. Grubun nirengi noktaları: 4-1 , 4-2 , 4-3)
  • NİRENGİ NOKTASI: Grup No - Nokta No İKİ BASAMAK (Örneğin: 4. Grubun nirengi noktaları: 4-01 , 4-02 , 4-03)
  • POLİGON NOKTASI: Grup No - Nokta No ÜÇ BASAMAK (Örneğin: 4. Grubun poligon noktaları: 4-001 , 4-002 , 4-003) 


Dersin işleyişi hakkında bilgi almak için grup şefleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Ekler

17-18 Bahar YY Arazi Ekipleri.docx
2017-2018 Arazi Çalışması Föyü.pdf
62-poligon_aci.doc
63-poligon_hesabi.doc
64-poligon_kenar.doc
65-silsile.doc
66-takeometrik.doc
67-dusey_aci.doc
68-kutupsalalim.doc
69-nirengi_poligon_koor.doc
70-nivelman_olcu_hes.doc
71-olcu_krokisi.doc
ARAZİ ÇALIŞMASI DOSYA FORMATI.docx
FOIF OTS 632 Kullanım Kılavuzu.pdf
FOIF OTS 685-R300 Kullanım Kılavuzu.pdf
Sabit Noktaların ED_50 Koordinatları.pdf