Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Jeodezik Ölçme Aletleri Laboratuvarı

Ölçme Aletleri Laboratuvarı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü bünyesindeki, diğer bölümlere yönelik servis derslerinde, uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan alet ve donanım gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Ayrıca bölüm araştırma ve uygulama projelerine yönelik ihtiyaçlar için güncel teknolojide alet ve donanımlar içermektedir. Jeodezik ölçme aletleri laboratuvarında; Klasik Teodolit Eksen Şartlarının Kontrolü ve Düzenlenmesi, Elektronik Nivoların Kontrolü ve Kalibrasyonu, Elektronik Uzunluk Ölçerlerin Kontrol ve Kalibrasyonu, Nivoların Kontrol ve Düzenlenmesi, Elektronik Takeometrelerin (Totalstation) Kontrol ve Kalibrasyonu konularında çalışmalar yapılmaktadır.
 
 
Laboratuvar İsmi: Harita Mühendisliği Bölümü - Ölçme Aletleri Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi E. Özgür AVŞAR
İlgili Bölüm: Harita Mühendisliği
Telefon: 0 286 218 00 18 / 1420
Adres: ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi 17020 Terzioğlu Yerleşkesi - Çanakkale