Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri LaboratuvarıÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir. CBS/GIS konusunda üniversitemizdeki eğitim-öğretim ve araştırma hizmetleri başta olmak üzere, sektörel beklentilere yönelik teori ve uygulamada disiplinler arası bir çalışma ortamı sunmaktadır.
 
CBS/GIS ile ilgilenen akademik birimlerin lisans ve lisansüstü düzeydeki uygulamalı derslerine, lisansüstü tez çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Araştırma ve proje faaliyetlerine yönelik yazılım-donanım desteği ve literatür desteği sunmaktadır. CBS/GIS'nin farklı disiplinlerde kullanım olanağı sayesinde, coğrafi/konumsal verinin farklı meslekler tarafından etkin bir şekilde kullanımı ve paylaşımı amaçlanmaktadır. Öğrenci ve araştırmacıların; uydu görüntüleri, GPS, vb. çeşitli kaynaklardan gelen konumsal verilerin toplanması ve işlenmesi aşamalarına katkı sağlayarak, coğrafi bilginin analiz ve yorum kapasiteleri artırılır.
 
 
Laboratuvar İsmi: Geomatik Mühendisliği Bölümü - Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel
İlgili Bölüm: Geomatik Mühendisliği
Telefon: 0 286 218 00 18 / 2344
Adres: ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi 17020 Terzioğlu Yerleşkesi - Çanakkale