Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Komisyonlar

Kalite Güvencesi Komisyonu                                                                                          

Doç. Dr. Özgün AKÇAY
Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU
Doç. Dr. Mehmet Ali YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi E. Özgür AVŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Umut AYDAR
Arş. Gör. Deniz GÜNGÖRDÜ

Anket Değerlendirme Komisyonu 

Doç. Dr. Mehmet Ali YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Umut AYDAR
Arş. Gör. Deniz GÜNGÖRDÜ

Staj Komisyonu 

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU
Dr. Öğr. ÜyesiUmut AYDAR
Arş. Gör. Deniz GÜNGÖRDÜ

İntibak Komisyonu 

Doç. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU
Doç. Dr. Özgün AKÇAY
Dr. Öğr. Üyesi E. Özgür AVŞAR

AKTS ( ECTS ) Sorumlusu

Doç. Dr. Mehmet Ali YÜCEL

Öğrenci Değişim Programları Sorumlusu

Doç. Dr. Özgün AKÇAY

WEB Sorumlusu

Arş. Gör. Deniz GÜNGÖRDÜ

Eğitim Komisyonu Temsilcisi

Doç. Dr.R.Cüneyt ERENOĞLU

Burs Komisyonu Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi E. Özgür AVŞAR