Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

İç ve Dış Paydaşlar

Öğrencilerimiz   https://www.facebook.com/geomatik.comu   ve

Mezunlarımız    https://www.facebook.com/groups/357073807980832    sayfalarını ziyaret edebilirler.