Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Misyon & Vizyon

MİSYON

Güncel bilim ve teknolojiyi anlayabilen ve evrensel insani değerler ekseninde kullanabilen, çağın gereksinimlerine uygun olarak kendini geliştirebilen nitelikli mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek ve araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle uluslararası ve ulusal topluma ve bilime katkı sağlamaktır.
 
VİZYON
 
Sürekli geliştirilen eğitim ve öğretim programları ile misyonuna uygun mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek ve araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uluslararası düzeyde bilgi üreten ve yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile topluma katkı sağlayan uluslararası düzeyde seçkin bir bölüm olmaktır.