Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Harita Mühendisliği Bölümü hızla gelişim göstererek 2012 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen normal ve ikinci öğretim programlarına ÖSYM Merkezi Yerleştirme sınavları 50 + 50 öğrenci kontenjanı ile lisans eğitimine devam edilmektedir. Öğrenciler 4 yıllık Türkçe eğitim ve öğretim süresince 138 krediyi (240 Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS kredisi) ve 40 iş günü mühendislik stajını tamamlayarak “Harita Mühendisi” unvanı alarak mezun olurlar. Bölümümüzde ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci değişimleri gerçekleştirilmektedir.

Harita (Geomatik) Mühendisliği, mekansal objelere ait bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulmasını konu alan mühendislik bilimidir. Dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer alan geomatik teknolojisinin içerdiği konular arasında jeodezi, ölçme, fotogrametri, uzaktan algılama, kartografya, coğrafi/arazi bilgi sistemleri, küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS) ve coğrafi veritabanları yer alır. Geomatiğin teorik temelini ise matematik, fizik, istatistik, astronomi, uydu teknolojisi ve bilgisayar bilimleri oluşturmaktadır.

ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanlarının destek verdiği disiplinler arası Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programında lisansüstü eğitim verilmektedir.


Geomatik Mühendisliği Bölümü Eğitim Planı için tıklayınız.