Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Lisans Öğretim Programı

Ders İçeriklerine ulaşmak için aşağıdaki tablodan ilgili dersin üzerine gelerek seçmeniz yeterlidir. Tüm derslerin bulunduğu özet ders içerik tablosuna ise buradan ulaşabilirisiniz. 

Üniversitemizin Eğitim Bilgi Sistemi Harita Mühendisliği Bölümü sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Eğitim Öğretim Planı

  

1. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT101

Matematik I

2

2

3

6

Zorunlu

HRT103

Lineer Cebir

2

0

2

3

Zorunlu

HRT105

Genel Fizik I

2

2

3

6

Zorunlu

HRT107

Harita Mühendisliğine Giriş

2

0

2

3

Zorunlu

HRT109

Jeodezik Ölçme I

2

0

2

4

Zorunlu

HRT111

Bilgi Teknolojilerine Giriş

2

2

3

3

Zorunlu

ATA1001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I

2

0

2

1

Zorunlu

TDİ1001

Türk Dili I

2

0

2

1

Zorunlu

YDİ1001

İngilizce I

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

0

1

Zorunlu

BED 1001

Beden Eğitimi I

2

0

0

1

Seçmeli

RES 1001

Resim I

2

0

0

1

Seçmeli

MÜZ 1001

Müzik I

2

0

0

1

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

20

6

21

30

 

 

2. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT102

Jeodezik Ölçme II

3

0

3

6

Zorunlu

HRT104

Matematik II

2

2

3

6

Zorunlu

HRT106

Genel Fizik II

2

2

3

6

Zorunlu

HRT108

Programlama

3

0

3

7

Zorunlu

ATA 1002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

1

Zorunlu

TDİ 1002

Türk Dili II

2

0

2

1

Zorunlu

YDİ 1002

İngilizce II

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

0

1

Zorunlu

BED 1002

Beden Eğitimi II

2

0

0

1

Seçmeli

RES 1002

Resim II

2

0

0

1

Seçmeli

MÜZ 1002

Müzik II

2

0

0

1

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

18

4

18

30

 

 

3. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT201

Jeodezik Ölçme III

3

0

3

4

Zorunlu

HRT203

Jeodezik Ölçme Uygulaması I

1

2

2

4

Zorunlu

HRT205

Matematiksel Kartografya

3

0

3

4

Zorunlu

HRT207

Diferansiyel Denklemler

3

0

3

4

Zorunlu

HRT209

Coğrafi Veritabanı Yönetimi

2

0

2

4

Zorunlu

HRT211

Sayısal Analiz

2

0

2

4

Zorunlu

HRT213

Taşınmaz Hukuku

2

0

2

2

Zorunlu

HRT215

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT217

Mesleki Programlama

2

0

2

2

Seçmeli

HRT219

Teknoloji ve İnovasyon

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

20

2

21

30

 

 

4. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT202

İstatistik

2

0

2

4

Zorunlu

HRT204

Jeodezik Ölçme Uygulaması II

1

2

2

4

Zorunlu

HRT206

Fotogrametri I

3

0

3

5

Zorunlu

HRT208

Coğrafi Bilgi Sistemleri

3

0

3

5

Zorunlu

HRT210

Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım

3

0

3

5

Zorunlu

HRT212

Mühendislik Etiği

1

0

1

1

Zorunlu

HRT214

İş Sağlığı ve Güvenliği II

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT216

Kartografik Veritabanları

2

0

2

2

Seçmeli

HRT218

Koordinat Sistemleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT220

Kalite Yönetimi ve Standartlar

2

0

2

2

Seçmeli

HRT222

Küresel Trigonometri

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

19

2

20

30

 

 

5. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT301

Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi

3

0

3

4

Zorunlu

HRT303

Jeodezi

3

0

3

4

Zorunlu

HRT305

Fotogrametri II

2

0

2

4

Zorunlu

HRT307

Topografik Kartografya

2

0

2

3

Zorunlu

HRT309

Kadastro Bilgisi

2

0

2

3

Zorunlu

HRT311

Arazi Yönetimi

2

0

2

2

Zorunlu

HRT313

Staj I

0

0

0

3

Zorunlu

HRT315

Mühendislik Ölçmeleri

2

0

2

3

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT317

Gravimetri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT319

Jeoid ve Düşey Datum

2

0

2

2

Seçmeli

HRT321

Kamulaştırma Tekniği

2

0

2

2

Seçmeli

HRT323

Web Kartografya

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

20

0

20

30

 

 

6. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT302

Dengeleme Hesabı

3

0

3

5

Zorunlu

HRT304

Fiziksel Jeodezi

2

0

2

5

Zorunlu

HRT306

Arsa Yönetimi

2

0

2

4

Zorunlu

HRT308

Sayısal Görüntü İşleme

2

0

2

5

Zorunlu

HRT310

Arazi Çalışması

3

0

3

5

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT312

Ortofoto

2

0

2

2

Seçmeli

HRT314

Web Programlama

2

0

2

2

Seçmeli

HRT316

Fotogrametri Uygulaması

2

0

2

2

Seçmeli

HRT318

Mobil Kartografya

2

0

2

2

Seçmeli

HRT320

Kent Bilgi Sistemleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT322

Sayısal Arazi Modelleri

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

18

0

18

30

 

 

7. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT401

Bitirme Ödevi I

0

2

1

4

Zorunlu

HRT403

GPS Jeodezisi

3

0

3

5

Zorunlu

HRT405

Gayrimenkul Değerleme

2

0

2

4

Zorunlu

HRT407

Uzaktan Algılama

3

0

3

5

Zorunlu

HRT409

Staj II

0

0

0

4

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT411

Tematik Kartografya

2

0

2

2

Seçmeli

HRT413

Bilgisayar Destekli Harita Çoğaltımı

2

0

2

2

Seçmeli

HRT415

Ulaştırma Projesi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT417

Sayısal Fotogrametri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT419

Madencilik Ölçmeleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT421

İmar Uygulaması

2

0

2

2

Seçmeli

HRT423

Yersel Fotogrametri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT425

Proje Planlaması

2

0

2

2

Seçmeli

HRT427

Şehircilik

2

0

2

2

Seçmeli

HRT429

Endüstriyel Ölçmeler

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

16

2

17

30

 

 

8. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT402

Bitirme Ödevi II

0

2

1

6

Zorunlu

HRT404

Uydu Jeodezisi

2

0

2

5

Zorunlu

HRT406

Coğrafi Görselleştirme

2

0

2

4

Zorunlu

HRT408

Lazer Tarama Yöntemleri

2

0

2

5

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT410

Hidrografik Ölçmeler

2

0

2

2

Seçmeli

HRT412

Jeodezik Astronomi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT414

Deformasyon Analizi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT416

Üç Boyutlu Kent Modelleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT418

Mekansal Bilgi Altyapısı

2

0

2

2

Seçmeli

HRT420

Mobil Coğrafi Veri Üretimi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT422

GPS ile Özel Ölçmeler

2

0

2

2

Seçmeli

HRT424

Uzaktan Algılamada Özel Konular

2

0

2

2

Seçmeli

HRT426

Jeodezik Ağ Tasarımı

2

0

2

2

Seçmeli

HRT428

Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

16

2

17

30

 

TÜM YARIYILLAR GENEL TOPLAM

147

18

152

240