Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Lisans Öğretim Programı

Lisans Öğretim Programına buradan ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Eğitim Öğretim Planı

  

1. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT101

Matematik I

2

2

3

6

Zorunlu

HRT103

Lineer Cebir

2

0

2

3

Zorunlu

HRT105

Genel Fizik I

2

2

3

6

Zorunlu

HRT107

Harita Mühendisliğine Giriş

2

0

2

3

Zorunlu

HRT109

Jeodezik Ölçme I

2

0

2

4

Zorunlu

HRT111

Bilgi Teknolojilerine Giriş

2

2

3

3

Zorunlu

ATA1001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  I

2

0

2

1

Zorunlu

TDİ1001

Türk Dili I

2

0

2

1

Zorunlu

YDİ1001

İngilizce I

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

0

1

Zorunlu

BED 1001

Beden Eğitimi I

2

0

0

1

Seçmeli

RES 1001

Resim I

2

0

0

1

Seçmeli

MÜZ 1001

Müzik I

2

0

0

1

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

20

6

21

30

 

 

2. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT102

Jeodezik Ölçme II

3

0

3

6

Zorunlu

HRT104

Matematik II

2

2

3

6

Zorunlu

HRT106

Genel Fizik II

2

2

3

6

Zorunlu

HRT108

Programlama

3

0

3

7

Zorunlu

ATA 1002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

1

Zorunlu

TDİ 1002

Türk Dili II

2

0

2

1

Zorunlu

YDİ 1002

İngilizce II

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

0

1

Zorunlu

BED 1002

Beden Eğitimi II

2

0

0

1

Seçmeli

RES 1002

Resim II

2

0

0

1

Seçmeli

MÜZ 1002

Müzik II

2

0

0

1

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

18

4

18

30

 

 

3. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT201

Jeodezik Ölçme III

3

0

3

4

Zorunlu

HRT203

Jeodezik Ölçme Uygulaması I

1

2

2

4

Zorunlu

HRT205

Matematiksel Kartografya

3

0

3

4

Zorunlu

HRT207

Diferansiyel Denklemler

3

0

3

4

Zorunlu

HRT209

Coğrafi Veritabanı Yönetimi

2

0

2

4

Zorunlu

HRT211

Sayısal Analiz

2

0

2

4

Zorunlu

HRT213

Taşınmaz Hukuku

2

0

2

2

Zorunlu

HRT215

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT217

Mesleki Programlama

2

0

2

2

Seçmeli

HRT219

Teknoloji ve İnovasyon

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

20

2

21

30

 

 

4. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT202

İstatistik

2

0

2

4

Zorunlu

HRT204

Jeodezik Ölçme Uygulaması II

1

2

2

4

Zorunlu

HRT206

Fotogrametri I

3

0

3

5

Zorunlu

HRT208

Coğrafi Bilgi Sistemleri

3

0

3

5

Zorunlu

HRT210

Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım

3

0

3

5

Zorunlu

HRT212

Mühendislik Etiği

1

0

1

1

Zorunlu

HRT214

İş Sağlığı ve Güvenliği II

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT216

Kartografik Veritabanları

2

0

2

2

Seçmeli

HRT218

Koordinat Sistemleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT220

Kalite Yönetimi ve Standartlar

2

0

2

2

Seçmeli

HRT222

Küresel Trigonometri

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

19

2

20

30

 

 

5. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT301

Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi

3

0

3

4

Zorunlu

HRT303

Jeodezi

3

0

3

4

Zorunlu

HRT305

Fotogrametri II

2

0

2

4

Zorunlu

HRT307

Topografik Kartografya

2

0

2

3

Zorunlu

HRT309

Kadastro Bilgisi

2

0

2

3

Zorunlu

HRT311

Arazi Yönetimi

2

0

2

2

Zorunlu

HRT313

Staj I

0

0

0

3

Zorunlu

HRT315

Mühendislik Ölçmeleri

2

0

2

3

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT317

Gravimetri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT319

Jeoid ve Düşey Datum

2

0

2

2

Seçmeli

HRT321

Kamulaştırma Tekniği

2

0

2

2

Seçmeli

HRT323

Web Kartografya

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

20

0

20

30

 

 

6. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT302

Dengeleme Hesabı

3

0

3

5

Zorunlu

HRT304

Fiziksel Jeodezi

2

0

2

5

Zorunlu

HRT306

Arsa Yönetimi

2

0

2

4

Zorunlu

HRT308

Sayısal Görüntü İşleme

2

0

2

5

Zorunlu

HRT310

Arazi Çalışması

3

0

3

5

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT312

Ortofoto

2

0

2

2

Seçmeli

HRT314

Web Programlama

2

0

2

2

Seçmeli

HRT316

Fotogrametri Uygulaması

2

0

2

2

Seçmeli

HRT318

Mobil Kartografya

2

0

2

2

Seçmeli

HRT320

Kent Bilgi Sistemleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT322

Sayısal Arazi Modelleri

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

18

0

18

30

 

 

7. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT401

Bitirme Ödevi I

0

2

1

4

Zorunlu

HRT403

GPS Jeodezisi

3

0

3

5

Zorunlu

HRT405

Gayrimenkul Değerleme

2

0

2

4

Zorunlu

HRT407

Uzaktan Algılama

3

0

3

5

Zorunlu

HRT409

Staj II

0

0

0

4

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT411

Tematik Kartografya

2

0

2

2

Seçmeli

HRT413

Bilgisayar Destekli Harita Çoğaltımı

2

0

2

2

Seçmeli

HRT415

Ulaştırma Projesi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT417

Sayısal Fotogrametri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT419

Madencilik Ölçmeleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT421

İmar Uygulaması

2

0

2

2

Seçmeli

HRT423

Yersel Fotogrametri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT425

Proje Planlaması

2

0

2

2

Seçmeli

HRT427

Şehircilik

2

0

2

2

Seçmeli

HRT429

Endüstriyel Ölçmeler

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

16

2

17

30

 

 

8. YARIYIL

T

U

K

ECTS

Türü

HRT402

Bitirme Ödevi II

0

2

1

6

Zorunlu

HRT404

Uydu Jeodezisi

2

0

2

5

Zorunlu

HRT406

Coğrafi Görselleştirme

2

0

2

4

Zorunlu

HRT408

Lazer Tarama Yöntemleri

2

0

2

5

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

 

Seçmeli

2

0

2

2

Zorunlu

HRT410

Hidrografik Ölçmeler

2

0

2

2

Seçmeli

HRT412

Jeodezik Astronomi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT414

Deformasyon Analizi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT416

Üç Boyutlu Kent Modelleri

2

0

2

2

Seçmeli

HRT418

Mekansal Bilgi Altyapısı

2

0

2

2

Seçmeli

HRT420

Mobil Coğrafi Veri Üretimi

2

0

2

2

Seçmeli

HRT422

GPS ile Özel Ölçmeler

2

0

2

2

Seçmeli

HRT424

Uzaktan Algılamada Özel Konular

2

0

2

2

Seçmeli

HRT426

Jeodezik Ağ Tasarımı

2

0

2

2

Seçmeli

HRT428

Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi

2

0

2

2

Seçmeli

DÖNEM TOPLAMI

16

2

17

30

 

TÜM YARIYILLAR GENEL TOPLAM

147

18

152

240