Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi / mekansal verilerin / bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, görselleştirilmesi, yönetimi ile harita tasarımı ve üretimi konularında araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Coğrafi bilgi sistemleri, harita projeksiyonları, CBS verilerinin web tabanlı paylaşımı, bilgisayar destekli harita tasarımı ve üretimi, tematik ve topografik harita üretimi, 3 boyutlu mekansal modelleme, 3 boyutlu coğrafi bilgi sistemleri, genelleştirme ve çok ölçekli mekansal modelleme, mekansal veri tabanları, sayısal arazi modelleri, mekansal analiz ve modelleme, coğrafi görselleştirme ve sanal gerçeklik konularında çalışmalar yapmaktadır.