Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Jeodezi

İstenilen doğrulukta her türlü yatay ve düşey jeodezik ağların tasarımı, optimizasyonu, kurulması, ölçülmesi, hesabı ve analizi, kontrolü, sıklaştırılması ve iyileştirilmesi.

Yeryuvarında ve dış alanında 4 boyutlu prezisyonlu koordinat sistemlerinin tanımlanması, referans ağlarını oluşturulması, mekansal bilgilerin bu ağ ve sistemlerle ilişkilendirilmesi ve zamana karşı değişimlerinin izlenmesi.

Global konum belirleme, GNSS, uydu sistemi kullanarak jeodezik ölçmeler, konum belirleme, araç navigasyonu, yer kabuğu hareketlerinin izlenmesi çalışmaları.