Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama

Uzaktan algılama verilerinin, ziraat, çevre mühendisliği, kıyı mühendisliği, şehircilik, ormancılık vb. disiplinlerin problemlerinin çözümüne yönelik kullanılması, orta ve büyük ölçekte temel topografik harita yapımı.

Tarihi ve kültürel yapıların belgelenmesi veya rölevelerinin çıkartılması ve restorasyonu için yakın resim çalışmaları.